من مسافرم...توشه ام عشق...و مقصدم منزل معشوق است...گر همسفری بسم الله...
 
 
 
نویسنده : نسیم
تاریخ : ۱۳٩٠/۳/۳
نظرات

یوم الله سوم خرداد...

بر دست تمامی مادران بوسه میزنم...

بر مزار پاک شیرمردان خرمشهر...

وبر حرم روحانی امام روح الله(ره)

امروز روز توست مادر...

نه تنها امروز بلکه همیشه خدا روز توست...

زحماتت را با چه چیز قدر دانی کنم ای تنها فرشته عمرم؟؟؟

هدیه ات آنقدر باشکوه و بی همتاست که فقط خدایت قادر است آن را تهیه کند...

شرمنده ات هستم اگر دختر خوبی برایت نبودم...شرمنده ام

 


برچسب‌ها: