من مسافرم...توشه ام عشق...و مقصدم منزل معشوق است...گر همسفری بسم الله...
 
 
 
نویسنده : نسیم
تاریخ : ۱۳٩٠/٩/۱٤
نظرات

چشمهایت را باز کن...

گوشهایت را تیز کن...

با جان دل بشنو...

هنوز قافله در حرکت است...

هنوز فریاد هل من ناصر پسر فاطمه به گوش میرسد...

هنوز این قافله یار می طلبد...یاری باوفا...

خوب ببین...نه با چشم سر...با چشم دل...با چشم جان...

صدای قافله را میشنوی...

تو را دارد صدا میکند...

تاریخ نیز با قافله هم نوا شده است...

تاریخ میخواهد قهرمان دیگری را در دل خود نقش بزند...

بلند شو...یک یا حسین بگو...برخیز...

برخیز که این روزها فریاد یا لثارات الحسین به گوشت خواهد رسید...

جهان منتظر توست دلاور!


برچسب‌ها: