من مسافرم...توشه ام عشق...و مقصدم منزل معشوق است...گر همسفری بسم الله...
 
 
 
 اعل
نویسنده : نسیم
تاریخ : ۱۳٩٠/۱٠/۸
نظرات

برچسب‌ها: