من مسافرم...توشه ام عشق...و مقصدم منزل معشوق است...گر همسفری بسم الله...
 
 
 
نویسنده : نسیم
تاریخ : ۱۳٩۱/٦/٢۳
نظرات

این روزها درماندگی و بیچارگی ابلیس را به خوبی میتوان مشاهده کرد.

دارد آخرین دست و پاهایش را میزند که خود را از باتلاق لجن نجات دهد...اما نتیجه ای عکس دارد و این خبیث با هر دست و پا زدن بیشتر به درون کثافت ها فرو میرود.

اینها فقط گورشان را عمیق تر کردند....خودشان را در برابر چشمان جهان منفور تر و ملعون تر کرده اند...

با این کارشان اتحاد مسلمانان بیشتر شد...

وقتی اتحاد مسلمانان بیشتر شود,خب...پس یک قدم به ظهور منجی نزدیک تر میشویم... واین یک اتفاق مبارکی است...

کار اینها ظاهرا وقیحانه و زشت بود...اما نتیجه ای زیبا و شیرین در پی دارد...

تازه...سایر مردم نیز با خود میپرسند این چه پیامبریست که مسلماناش اینچنین نسبت به او مهر و محبت دارند...و پیدایش این سوال کار آن خبیثان را سخت تر میکند.

دارد تمام میشود...جان استکبار به لبش رسیده...دارد نفسهای آخر را میکشد...چه هم کیشان و هم قطاریان فاحشه ای همچون هدی آقا سلطان خوششان بیاید چه نیاید...شیطان نگهدارتان آمریکا و اسراییل...

الفاتحه...


برچسب‌ها: