فریب سیب

ما انسانها چه قدر به اینکه اشرف مخلوقات هستیم باور داریم؟ چقدر به این موضوع مطمئن و معتقدهستیم؟

یقینا جواب اکثر انسانها به این سوال این است:«صد در صد،خیلی زیاد،به طور منطقی همینطوره، و...» اما واقعا برداشت ما از اشرف مخلوقات بودن چیست؟ به نظر من که هرکس با توجه به تفکراتی که دارد یا برداشتی که از انسان بودن دارد و یا درکی که از یک زندگی شرافتمند و واقعی داشته است "اشرف مخلوقات"بودن را معنا میکند. کمی به اطرافتان توجه کنید... اتفاقاتی را که در پیرامونتان رخ میدهد را بررسی کنید... متوجه خواهید شد که عموم مردم چه برداشتی از اشرف مخلوقات بودن دارد.خیلی اسف بار است نه؟ همان کسانی که خود را اشرف مخلوقات میدانند به بهانه اشرف مخلوقات بودن همه کار میکنند.طبیعت و جانوران دیگر را به مرز نابودی میکشانند چون تجاوز بی حد و اندازه به جهان را حق مسلم خود میدانند. به راحتی زندگی ها را منهدم میکنند و از هم میپاشانند.جان انسانها را به راحتی میگیرند،خونشان را میریزند و جالب است همه اینها را نجات بشریت و تلاش برای برقراری دمکراسی می نامند. در اطراف خود افرادی را میبینید که قبول دارند انسانند، قبول دارند سرآمد آفریده شدگان هستند اما طرز زندگی کردنشان بیشتر شبیه حیوانات یا به قول کتاب حکیم از حیوانات هم پست تر است! "انسانها"یی را میبینیم که زندگیشان در" حال" کردن خلاصه میشود.میخورند و مینوشند و در هم میلولند.به هم خیانت میکنند و برای ارضای هوای شهوانی خودشان دست به هر کار رذلی میزنند.اما این برداشتی نیست که خودشان از انسان بودن و اشرف مخلوقات بودن دارند، این برداشت را،این افکار را و این خط مشی را "شیطان" در ذهن آنها گنجانده و آراسته است.شیطانی که خداوند به دلیل سجده نکردن در برابر انسان از درگاه خود بیرون کرد را روزی هزار بار سجده میکنند! اصلا چرا از فعل سوم شخص جمع استفاده میکنم! همین خود ما که خیلی ادعا داریم و احساس"خیلی" بودن میکنیم شروری را که ما را از عرش اعلا به این کره پست کشاند میپرستیم و...

تا کی میخواهیم فریب همان سیب را بخوریم؟تا کی میخواهیم چشممان را ببندیم و هرچه را که هر شیطان انسان نمایی گفت باور کنیم.تا کی میخواهیم پشت این شیطان صفتان که مشق شب ابلیس را خط میزنند بایستیم و تفکراتی را که از جانب آنهاست مال خودمان بدانیم.عزیزان بیدار شوید، کودکی بس است..."حق" را بیابید.

/ 1 نظر / 14 بازدید
Persian Friends

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال دل نوشته های بهاری شما