دوباره سلام...

من دوباره اومدم...بعد از یه ماه...

امروز یکی از مهم ترین روزهای عمر من بود و من با تست زدن آیندمو رقم زدم.یا همین امسال به نتیجه دلخواهم میرسم یا باز دوباره...خدا کنه همین امسال نتیجه دلخواهم رو بگیرم و علاف نشم...نگرانباورتون نمیشه تو این چند روز آخر چی کشیدم!

واقعا دلم برای وبلاگم تنگ شده بود... تو مطلب قبلی نوشته بودم با کلی درد و دل و شاید حرفهای دردآور میام...البته الان فقط اومدم اعلان حضور کنم.

فعلا تا فردا...

یاحق

/ 5 نظر / 15 بازدید
ندا

´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)\\)

SiNA Hp (باران عشق)

از تـو ُ چـهـ پنهــانـ گــاهۓ برایـم آنقـدر خواستنـۓ مۓ شوۓ کـ شـروع مۓ کنم بـ شمــارش تکـ تکـ ثانیـهـ براۓ یکـ بار دیگـر رسیـدن بوۓ تنتــ ...

نسرین

امیدوارم رشته ی مورد علاقه ات و قبول بشی.[گل]

نسرین

امیدوارم رشته ی مورد علاقه ات و قبول بشی.[گل]

نسرین

امیدوارم رشته ی مورد علاقه ات و قبول بشی.[گل]